CHCEME BÝT SOUČÁSTÍ!

Velmi si vážíme toho, že jste projevili zájem stát se součástí IV. ročníku celorepublikové iniciativy „CZECH INDUSTRY CHALLENGE“ /= CICH/, která funguje jako celoroční, komunikační, osvětová a inspirativní platforma za účelem popularizace průmyslu, zviditelnění zapojených subjektů, podpory náboru i nových zakázek.

Až do finální uzávěrky 30. března 2023 vítáme účast soukromých i státních firem všech velikostí z rozmanitých odvětví průmyslu (včetně akademického sektoru), které mají zájem s hrdostí odhalit kreativní výstupy své práce v oblasti HR a marketingové komunikace s cílem: zviditelnit svou značku, stát se perspektivně vnímaným zaměstnavatelem a zařadit se tak do skupiny inspirativních lídrů českého průmyslu.

Proces – vyplnění přihlášky:

Do CICHu se mohou zapojit startupy (i ve formě OSVČ), malé, střední i velké podniky z rozmanitých odvětví včetně akademického sektoru a to zaškrtnutím alespoň jednoho z vyhlášených stimulů v online přihlášce níže:

V rámci každého stimulu je vypsáno několik dílčích výzev, se kterými se můžete seznámit ZDE. Níže, prosím, vyplňte všechna pole formuláře dle uvedených pokynů. Přihlášením se do všech výzev + nahráním maximálně povoleného počtu souborů Vám vznikne větší šance na ocenění porotou a zviditelnění Vaší značky v průběhu roku 2023.

Poplatek za přihlášku:

Každý subjekt, který se rozhodne zapojit některého z vyhlášených stimulů (tedy do soutěžní části CICHu), hradí pouze jediný administrativní poplatek. Výše administrativního poplatku za účast v CICHu činí pro AVČR a veřejné univerzity 0 Kč, střední školy 4.400 Kč, startupy s 2 a více zaměstnanci 7.990 Kč, malé firmy do 50 zaměstnanců 8.990 Kč, střední firmy do 250 zaměstnanců 10.990 Kč a pro velké podniky s více než 250 zaměstnanci 11.990 Kč. Uvedené ceny jsou bez DPH. Zapojíte-li se tedy do jednoho, dvou nebo všech šesti vyhlášených stimulů CICHu, tento administrativní poplatek se nijak nenavýší (tj. nenásobí se počtem stimulů, do kterých se Vaše firma rozhodne zapojit).

Administrativní poplatek CICHu zohledňuje 1 V.I.P. vstup na slavnostním vyhlášení inspirativních lídrů na jaře 2023, zpětnou vazbu, celoroční komunikaci Vaší značky na sociálních sítích CICHu včetně prezentace vítězů v médiích, publikaci zaslaných 2 ks tiskových zpráv nebo 2 pracovních pozic v rámci sociálních sítí CICHu.

Subjekty, které se v daném ročníku kvalifikují se svou průmyslovou fotografií na putovní osvětovou fotovýstavu CZECH INDUSTRY PHOTO, budou předem osloveny, zda si přejí být za extra úhradu propagovány v online podobě na www.czechindustryphoto.com se svým snímkem, obchodním názvem, aktivními odkazy na soc. sítě + fyzicky zviditelněny na velkoformátových stojanech v minimálně 10 městech ČR venku na pěších zónách ve spolupráci s ČTK (dodavatel putovní služby). Náklady za tuto putovní reklamu budou dodavatelem sděleny nejpozději 3 měsíce před startem realizace fotovýstavy a rozpočteny mezi participující subjekty. Kvalifikované subjekty se ale putovní fotovýstavy účastnit nemusí.

Proces - po vyplnění přihlášky:

Po odeslání online přihlášky Vám automaticky přijde obratem do emailu její kopie včetně notifikace o přijetí (případně do složky Spam). Přihlášku zašlete podepsanou a orazítkovanou jako sken na email info@czechindustrychallenge.cz. Nejpozději do 5 dnů, co zavedeme Vaši přihlášku do systému, od nás obdržíte elektronickou fakturu zahrnující administrativní poplatek za Vaši účast v CICHu. Ten je zapotřebí uhradit nejpozději do data splatnosti. Potřebujete-li mít na faktuře uvedeno číslo Vaší objednávky (z důvodu evidence v SAPu), prosím, informujte nás prosím emailem o čísle objednávky obratem po odeslání Vaší přihlášky. Do doby finální uzávěrky mohou přihlašovatelé svou přihlášku emailem nadále doplňovat i měnit.

Kontakt – potřebujete s něčím poradit?

Váháte ještě, zda se zúčastnit IV. ročníku? Vytvořili jsme seznam TOP25 výhod a příležitostí, proč zapojení může být pro Vaši firmu přínosem. Pokud si nevíte s vyplňováním online přihlášky rady, obraťte se na nás se svým dotazem na telefonních číslech 730 595 962 / 792 261 144 nebo emailem na info@czechindustrychallenge.cz. Ohledně novinek, projektů, inspirací i zpravodajství sledujte CICH na sociálních sítích a na www.czechindustrychallenge.cz.

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Unikátní číslo formuláře : 575b57

Název firmy dle obchodního rejstříku:

Adresa firemního sídla v ČR:

Kraj:

* Vyberte z nabídky dle toho, v kterém kraji Vaše firma nebo organizační jednotka provozujete svou podnikatelskou činnost. Jinak zvolte kraj podle adresy sídla.

I.Č.:

D.I.Č.:

Obor podnikání/činnost:

Přihlašující/kontaktní osoba:

Název pozice:

E-mail kontaktní osoby:

Mobilní telefon - číslo:

Velikost subjektu a poplatek za přihlášení:

Druh průmyslového odvětví:

* Do těchto kategorií spadají aktivity typu: výroba, výzkum, vývoj, těžba, zpracování, opravy, laboratorní zkoušky i testy. Pokud ve výčtu nenacházíte vhodné odvětví pro Vaši podnikatelskou činnost, nebo si nevíte rady kam ji zařadit, kontaktujte nás prosím s dotazem ještě před odesláním přihlášky.

STIMUL č. 1 – PRŮMYSLOVÁ FOTOGRAFIE

* V rámci tohoto stimulu máte příležitost připojit až 3 ks průmyslových fotografií s uměleckým přesahem (s lidmi i bez) v JPG/JPEG formátu NEBO 2 ks průmyslových fotografií a 1 ks tematickou fotografii Vašeho ředitele s podtextem „Smart Boss“. Prosím, ověřte si, zda má Vaše firma od fotografa výhradní licenci k užívání a sdílení přihlašovaných fotografií. Vaše snímky nahrajte v tiskové kvalitě a v maximálním rozlišení 3 MB/foto nebo v součtu max. 9 MB. Uvedení autora fotografie je vyžadováno Autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Pokud jsou součástí doprovodných fotografií či videa nějaké osoby nebo cizí majetek, jako přihlašovatel si pro Vaše potřeby zajistěte jejich písemný souhlas s veřejnou publikací před odesláním online přihlášky do CICHu.

Fotografie č. 1

Autor - jméno a příjmení

Fotografie č. 2

Autor - jméno a příjmení

Fotografie č. 3

Autor - jméno a příjmení
nebo
* Pro rychlé nahrání Vašich fotografií (bez omezení maximální velikosti) můžete do volného pole nakopírovat url odkaz na úložiště typu Úschovna.cz, Leteckápošta.cz, Google Drive aj.

STIMUL č. 2 – KREATIVNÍ NÁBOR

* V rámci tohoto stimulu máte příležitost vložit do volných polí náborové video a/nebo nevšední reklamní předmět a/nebo tzv. kreativní team challenge.

Náborové video:

* Zde nakopírujte nebo vepište url adresu Vašeho firemního náborového videa. Vítáme odkazy na netradiční náborová videa, která jsou kreativní a cílí na potencionální zaměstnance, ale i studenty.

Nevšední reklamní předmět:

* Zde nakopírujte url odkaz na krátké video nebo fotografii Vašeho nevšedního reklamního předmětu.

Kreativní Team Challenge:

* Zde nakopírujte url odkaz na kreativní snímek Vašeho týmu, který vizuálně zachycuje nějakou výzvu včetně motivace ji pokořit.

STIMUL č. 3 – FIREMNÍ A KARIÉRNÍ WEB

* V rámci této výzvy má Vaše firma příležitost vložit do volného pole digitální odkaz na Vaše firemní webové stránky NEBO odkaz na mikrositekariérního webu. Pokud máte kariérní stránky jako součást celofiremníhowebu, doporučujeme do pole vpravo nakopírovat odkaz na celofiremníweb, v rámci kterého porota bude hodnotit webové stránky z pohledu uchazeče o práci/studenta jako celek včetně kariéry.

Firemní web:

* Zde prosím nakopírujte nebo vepište adresu Vašich firemních webových stránek, nikoli kariérní stránky. Odkaz by měl být po prokliku funkční.
nebo

Kariérní web:

* Zde případně nakopírujte nebo vepište adresu samostatných kariérních stránek (tzv. mikrosite) Vašeho podniku v českém jazyce.

STIMUL č. 4 – KREATIVNÍ OSVĚTA

* V rámci tohoto stimulu máte příležitost přihlásit zajímavou infografiku, prostřednictvím které interně či navenek vizuálně komunikujete snadno zapamatovatelná data typu „Víte, že?“. Zároveň máte v rámci tohoto stimulu možnost přihlásit taky ukázku „Kreativního BOZP/PO“. Zde hledáme inspirativní ukázky toho, jakým způsobem na pracovišti podněcujete zaměstnance, aby nepřehlíželi důležitost prevence požáru, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Víte že?

* Zde vložte JPEG/JPG ukázku alespoň 3 až 5 vizualizací dat (texty i čísla), prostřednictvím kterých se snažíte o určitou osvětu interně pro zaměstnance nebo externě pro veřejnost, pracovníky na rodičovské dovolené nebo studenty.

Kreativně-osvětové BOZP/PO:

* Zde vložte JPEG/JPG alespoň 1 snímku, na kterém lze vidět, jak kreativně a především nevšedním způsobem se ve firmě snažíte motivovat zaměstnance a komunikovat jim prevenci, požární ochranu a/nebo ochranu zdraví a bezpečnost při práci.

STIMUL č. 5 – ARCHITEKTURA A DESIGN

* V rámci tohoto stimulu máte příležitost přihlásit ukázky Vašeho nevšedního stánku na obchodním veletrhu a/nebo náborového stánku. Zároveň můžete přihlásit zajímavou ukázku firemních prostor pro práci nebo odpočinek zaměstnanců uvnitř firmy nebo venku v rámci podnikového areálu.

TOP (ne)pracovní prostor:

* Zde nakopírujte url odkaz na úložiště (např. Úschovna.cz, Leteckápošta.cz, Google Drive atd ) s jediným dokumentem ve Word formátu, který musí obsahovat text o maximální délce 1000 znaků (včetně mezer), prostřednictvím kterého popíšete nově vybudovaný, respektive modernizovaný prostor pro zaměstnance v interiéru nebo exteriéru Vašeho podnikového areálu, kde plní funkci pracovní, setkávací, relaxační, stravovací, vzdělávací, převlékací, očistnou, ozdravnou či jinou. Word dokument musí rovněž obsahovat min. 3 fotografie pořízené z různých úhlů popisovaného interiéru/exteriéru včetně vítaného doprovodného odkazu na krátké video (stále jako součást tohoto jediného Word dokumentu). Pokud jsou součástí doprovodných fotografií či videa nějaké osoby nebo cizí majetek, jako přihlašovatel si pro Vaše potřeby zajistěte jejich písemný souhlas s veřejnou publikací před odesláním online přihlášky do CICHu.

Kreativní veletržní stánek:

* Zde vložte url odkaz na vizualizaci/video/fotografie Vašeho veletržního stánku, se kterým se snažíte na obchodních veletrzích oslovit nové klienty.

Nevšední náborový stánek:

* Zde vložte url odkaz na vizualizaci/video/fotografie Vašeho náborového stánku, se kterým se snažíte na pracovních veletrzích oslovit studenty nebo uchazeče o práci.

STIMUL č. 6 – TVOŘENÍ SE STUDENTY

Podpora odborného vzdělávání:

* Podělete se o inovativní nápad či netradiční přístup k práci či spolupráci s žáky i studenty odborných škol. Porota bude při hodnocení zohledňovat výsledky takové spolupráce – tedy konkrétní ukázku toho, co žák či student pro danou firmu vypracoval/zhotovil s ohledem na počáteční zadání pod dohledem i s pomocí mentora (ze vzdělávací instituce i dané firmy) a to buď v hmotné či nehmotné podobě. Součástí prezentace výsledku musí přihlašovatel stručně představit, co přesně bylo žákovi/studentovi/týmu zadáno, a k čemu má výsledek sloužit.

Máte zájem o zpětnou vazbu poroty?

Chcete se zúčastnit slavnostního vyhodnocení?

* * Součástí administrativního poplatku je 1 V.I.P. vstupenka pro představitele Vaší společnosti na slavnostní vyhlášení výsledků CICHu. Tento event bude s předstihem komunikován na Váš email včetně termínu a místa konání. Předběžně proběhne v březnu 2023. Druhá vstupenka bude zpoplatněna částkou 1.890 Kč/osobu bez DPH.

Administrativní poplatek za Vaši přihlášku a účast v CICHu:

CenaKč bez DPH

Souhlasím s všeobecnými a obchodními podmínkami národní iniciativy Czech Industry Challenge, které jsou uvedeny ZDE.

Souhlasím se zpracováním osobních a firemních údajů včetně vložených souborů i odkazů, které jsem v přihlášce uvedl/a pro účely hodnocení v rámci otevřených výzev a následné komunikace CICHu. Odesláním své přihlášky beru na vědomí, že iniciátor a pořadatel CICHu - tj. komunikační agentura PROMOLIGA® - bude zpracovávat a s časovým omezením uchovávat data, která jsem v přihlašovacím formuláři uvedl/a. Detaily o správě, zpracování a ochraně osobních údajů ze strany pořadatele jsou uvedeny ZDE.

Beru tímto na vědomí, že online přihláška se po odeslání stává závaznou a lze ji zrušit nejpozději v den uzávěrky přihlášek. V tomto případě si pořadatel bude za storno účtovat poplatek ve výši 100 % z ceny administrativního poplatku. Odeslání této online přihlášky je svobodný projev vůle přihlašovatele. Otevřené dotazy je možné řešit s pořadatelem na kontaktních číslech a emailu uvedených v úvodu této přihlášky a na www.czechindustrychallenge.cz před samotným odesláním přihlášky.

Podpis odpovědného zástupce přihlášené firmy
Datum a místo podpisu + razítko