CHCEME BÝT SOUČÁSTÍ CICHu!

Velmi si vážíme toho, že jste projevili zájem stát se součástí „CZECH INDUSTRY CHALLENGE“ /= CICH/. Tato národní iniciativa vychází z dlouhodobého nedostatku kvalifikované pracovní síly v českém průmyslu, důležitosti inovací, průmyslové osvěty (včetně odbourávání předsudků), vizuální prezentace i emočního vnímání. Až do uzávěrky - 5. září 2021 - vítáme účast proaktivních soukromých i státních firem všech velikostí z rozmanitých odvětví průmyslu, které mají zájem s hrdostí odhalit kreativní výstupy své práce v oblasti HR a marketingové komunikace s cílem: zviditelnit svou obchodní značku, stát se perspektivně vnímaným zaměstnavatelem a zařadit se tak do skupiny inspirativních lídrů českého průmyslu.

Proces – vyplnění přihlášky:

Do CICHu se mohou zapojit mikrofirmy, malé, střední i velké podniky z rozmanitých průmyslových odvětví formou zaškrtnutí alespoň jedné z níže otevřených výzev v online přihlášce:

Níže vyplňte, prosím, všechna pole online formuláře dle uvedených pokynů. Přihlášením se do všech výzev + nahráním maximálně povoleného počtu souborů Vám vznikne větší šance na ocenění porotou a zviditelnění Vaší značky. Vyplněním posledního – nepovinného pole – se šance pro komunikaci Vaší značky dále násobí. Každá firma, která se rozhodne zapojit, hradí pouze jediný a to administrativní poplatek. Ten zahrnuje V.I.P. vstup pro jednoho firemního zástupce na slavnostní galavečer. Jeho součástí je vedle vyhlášení výsledků i společná galavečeře, a v případě zájmu také zpětná vazba poroty k přihlášeným projektům. Výše administrativního poplatku pro rok 2021 činí pro malé firmy 5.990 Kč, střední firmy 6.990 Kč a pro velké podniky 7.990 Kč. Uvedené ceny jsou bez DPH. Zapojí-li se Vaše firma pouze do jedné, dvou nebo všech šesti otevřených výzev CICHu, tento administrativní poplatek se nijak nenavýší (tj. nenásobí se počtem výzev, do kterých se Vaše firma rozhodne zapojit). Administrativní poplatek slouží k pokrytí nákladů spojených s přípravami a vyhlašovacím galavečerem, marketingem a celoroční realizaci CICHu.

Firmy, které stihnou odeslat svou přihlášku do konce května 2021, budou zařazeny do slosování o semestrální MBA program zdarma, zároveň obdrží 20% slevu na vstupné na vyhlašovací galavečer pro svůj případný doprovod a rovněž získají 10% slevu na inzerci s využitím do konce roku.

Proces - po vyplnění přihlášky:

Po odeslání vyplněné online přihlášky Vám automaticky přijde obratem do emailu (případně do složky Spam) její kopie včetně notifikace. Přihlášku, prosím, zašlete podepsanou a orazítkovanou formou barevného skenu na email info@czechindustrychallenge.cz. Nejpozději do pěti dnů, co zavedeme Vaši přihlášku do systému, od nás obdržíte elektronickou fakturu zahrnující administrativní poplatek za Vaši účast v CICHu. Ten je zapotřebí uhradit nejpozději do data splatnosti. Pokud potřebujete mít na faktuře uvedeno číslo Vaší objednávky (z důvodu evidence v SAPu aj.), prosím, pošlete nám číslo objednávky na náš email obratem po odeslání Vaší přihlášky do CICHu.

Kontakt – potřebujete s něčím poradit?

Váháte ještě, zda se zúčastnit III. ročníku CICHu? Vytvořili jsme seznam TOP25 výhod a příležitostí, proč zapojení může být pro Vaši firmu přínosem. V tomto ročníku jsme naposled schopni přislíbit průběžnou komunikaci všech firem. Galavyhlášení se uskuteční ve středu 22. září 2021 v Praze. Naši iniciativu podporuje řada partnerů, jejichž důvěry a spolupráce si nesmírně vážíme. Pokud si nevíte s vyplňováním nebo s potřebnými modifikacemi po odeslání online přihlášky rady, prosím, neváhejte nás se svým dotazem kontaktovat na telefonních číslech 730 595 962 / 792 261 144 nebo emailem na info@czechindustrychallenge.cz. Ohledně novinek a zpravodajství, prosím, sledujte sociální sítě CICHu.

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Unikátní číslo formuláře : 170097

Název firmy dle obchodního rejstříku:

Adresa firemního sídla v ČR:

Kraj:

* Vyberte z nabídky dle toho, v kterém kraji Vaše firma nebo organizační jednotka provozujete svou podnikatelskou činnost. Jinak zvolte kraj podle adresy sídla.

I.Č.:

D.I.Č.:

Obor podnikání/činnost:

Přihlašující/kontaktní osoba:

Název pozice:

E-mail kontaktní osoby:

Mobilní telefon - číslo:

Velikost firmy:

Druh průmyslového odvětví:

* Do těchto kategorií spadají aktivity typu: výroba, výzkum, vývoj, těžba, zpracování, opravy, laboratorní zkoušky i testy. Pokud ve výčtu nenacházíte vhodné odvětví pro Vaši podnikatelskou činnost, nebo si nevíte rady kam ji zařadit, kontaktujte nás prosím s dotazem ještě před odesláním přihlášky.

VÝZVA č. 1 – PRŮMYSLOVÁ FOTOGRAFIE

* V rámci této výzvy máte příležitost připojit až 3 ks průmyslových fotografií s uměleckým přesahem (s lidmi i bez) v JPG/JPEG/PNG formátu. Prosím, ověřte si, zda je Vaše firma vlastníkem přihlašovaných fotografií. Poté tyto nahrajte v tiskové kvalitě a v maximálním rozlišení 3 MB/foto nebo v součtu max. 9 MB. Uvedení autora fotografie je vyžadováno Autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Pokud jsou součástí doprovodných fotografií či videa nějaké osoby nebo cizí majetek, jako přihlašovatel si pro Vaše potřeby zajistěte jejich písemný souhlas s veřejnou publikací před odesláním online přihlášky do CICHu.

Fotografie č. 1

Autor - jméno a příjmení

Fotografie č. 2

Autor - jméno a příjmení

Fotografie č. 3

Autor - jméno a příjmení
nebo
* Pro rychlé nahrání Vašich fotografií (bez omezení maximální velikosti) můžete do volného pole nakopírovat url odkaz na úložiště typu Úschovna.cz, Leteckápošta.cz, Google Drive aj.

VÝZVA č. 2 – NÁBOROVÁ KAMPAŇ

* V rámci této výzvy má Vaše firma příležitost vložit do volných polí náborové video a/nebo integrovanou náborovou kampaň.

Náborové video:

* Zde nakopírujte nebo vepište url adresu Vašeho firemního náborového videa. Vítáme odkazy na netradiční náborová videa, která jsou kreativní a cílí na potencionální zaměstnance, ale i studenty.
a / nebo

Integrovaná náborová kampaň:

* Integrovaná kampaň propojuje vícero marketingově-komunikačních nástrojů. Zde nakopírujte nebo vepište url odkaz na úložiště s jedním souborem ve WORD formátu, který musí obsahovat textový popis v maximální délce 1000 znaků včetně mezer + vložené doprovodné 3 až 4 obrázky a/nebo fotografie.

VÝZVA č. 3 – FIREMNÍ A KARIÉRNÍ WEB

* V rámci této výzvy má Vaše firma příležitost vložit do volného pole digitální odkaz na Vaše firemní webové stránky NEBO odkaz na mikrositekariérního webu. Pokud máte kariérní stránky jako součást celofiremníhowebu, doporučujeme do pole vpravo nakopírovat odkaz na celofiremníweb, v rámci kterého porota bude hodnotit webové stránky z pohledu uchazeče o práci/studenta jako celek včetně kariéry.

Firemní web:

* Zde prosím nakopírujte nebo vepište adresu Vašich firemních webových stránek, nikoli kariérní stránky. Odkaz by měl být po prokliku funkční.
nebo

Kariérní web:

* Zde případně nakopírujte nebo vepište adresu samostatných kariérních stránek (tzv. mikrosite) Vašeho podniku v českém jazyce.

VÝZVA č. 4 – NEVŠEDNÍ AMBASADOR A INTERKA

* V rámci této výzvy má Vaše firma příležitost přihlásit svého firemního ambasadora. Tím může být například Váš současný i bývalý zaměstnanec, student, na míru ušitý maskot, CEO, animovaná postavička, reálné zvíře, influencer, externista atd. Zároveň se můžete pochlubit také netradičním příkladem z interní komunikace ve Vašem podniku, který jste zrealizovali sami či s pomocí dodavatelů pro Vaše zaměstnance, agenturní pracovníky, rodiče na mateřské či vysloužilé zaměstnance v důchodu. Důraz se klade na nevšednost (inovativní řešení) a nadstandardní proklientský přístup, který bude rozepsán a doložen foto/videodokumentací. Pokud jsou součástí doprovodných fotografií či videa nějaké osoby nebo cizí majetek, jako přihlašovatel si pro Vaše potřeby zajistěte jejich písemný souhlas s veřejnou publikací před odesláním online přihlášky do CICHu.

Nevšední firemní ambasador:

* Zde nakopírujte url odkaz na úložiště (např. Úschovna.cz, Leteckápošta.cz, Google Drive atd.) s jediným dokumentem ve Word formátu, který musí obsahovat textový popis Vašeho ambasadora o maximální délce 1000 znaků včetně mezer (= kdo, co, proč, pro jakou cílovou skupinu, kde, v jaké podobě a jak často) včetně vložených 2 až 3 fotografií a/nebo odkazu na krátké video se záběry na tohoto ambasadora a jeho publikum. Ambasadorem může být i nějaký celek/skupina.

Nevšední interní komunikace:

* Zde vložte url odkaz na úložiště (např. Úschovna.cz, Leteckápošta.cz, Google Drive atd ) s jediným dokumentem ve Word formátu, který musí obsahovat popis Vašeho příkladu z nevšední interní komunikace o maximální délce 1500 znaků včetně mezer doplněný o max. 3 fotografie a případně i video. K vyplnění prosím užijte Word formulář připravený organizátorem, jež Vás navede, co vše bude porotce zajímat.

VÝZVA č. 5 – TOP (NE)PRACOVNÍ PROSTOR

TOP (ne)pracovní prostor:

* Zde nakopírujte url odkaz na úložiště (např. Úschovna.cz, Leteckápošta.cz, Google Drive atd ) s jediným dokumentem ve Word formátu, který musí obsahovat text o maximální délce 1000 znaků (včetně mezer), prostřednictvím kterého popíšete nově vybudovaný, respektive modernizovaný prostor pro zaměstnance v interiéru nebo exteriéru Vašeho podnikového areálu, kde plní funkci pracovní, setkávací, relaxační, stravovací, vzdělávací, převlékací, očistnou, ozdravnou či jinou. Word dokument musí rovněž obsahovat min. 3 fotografie pořízené z různých úhlů popisovaného interiéru/exteriéru včetně vítaného doprovodného odkazu na krátké video (stále jako součást tohoto jediného Word dokumentu). Pokud jsou součástí doprovodných fotografií či videa nějaké osoby nebo cizí majetek, jako přihlašovatel si pro Vaše potřeby zajistěte jejich písemný souhlas s veřejnou publikací před odesláním online přihlášky do CICHu.

VÝZVA č. 6 – PODPORA ODBOR. VZDĚLÁVÁNÍ

Podpora odborného vzdělávání:

* Zde nakopírujte url odkaz na úložiště (např. Úschovna.cz, Leteckápošta.cz, Google Drive atd ) s jediným dokumentem ve Word formátu, který musí obsahovat text o maximální délce 1000 znaků (včetně mezer) s popisem netradičního zapojení žáků/studentů do kreativních, technických a dalších odborných činností, které prostřednictvím zakoupených her, pokusných setů, HW/SW nebo vybavení do univerzitních laboratoří, školek, základních nebo středních škol a prioritně společnými aktivitami a experimenty realizovanými s vlastními zaměstnanci, dětmi a studenty v těchto vzdělávacích zařízeních, v podnikovém areálu, případně i v jiných prostorách (rovněž i online) pomáhají u dětí a mládeže rozvíjet například jejich manuální zručnost, týmovou komunikaci, motoriku a postřeh, technické nadání, výzkum, vývoj, tvořivost, vizuální představivost, kreativitu, finanční a procesní plánování včetně projektového (spolu)řízení. Vítáme inovativní projekty, které jsou hravé, zábavné, kreativní a do kterých jsou rovněž zapojováni firemní zaměstnanci různého věku a rozdílných profesí v pravidelné či nepravidelné frekvenci. Preferovány jsou nejednorázové aktivity, které v delším časovém horizontu propojují školku/školu/univerzitu s Vaším podnikem, kdy se nejedná pouze o pořízení zboží, zařízení či materiálu formou sponzoringu bez jakéhokoli zadání a zpětné interakce. Součástí Word dokumentu by měla být alespoň jedna fotografie a/nebo krátká videoukázka.

Máte zájem o zpětnou vazbu poroty?

Máte zájem o účast na galavečeru?

* Součástí administrativního poplatku je vstupenka pro jednoho zástupce Vaší společnosti na vyhlašovací galavečer. Galavečer proběhne ve středu 22. září v Praze a detaily k tomuto budou rozeslány elektronicky všem přihlášeným firmám začátkem září. Požadavek na dodatečný vstup pro doprovod je zapotřebí nahlásit pořadateli emailem nejpozději do konce srpna, kdy tato extra vstupenka bude zpoplatněna částkou 1.490 Kč/osobu bez DPH. Na vstupenku pro doprovod lze získat dvacetiprocentní slevu, pokud odešlete svou přihlášku do CICHu do konce května. Podklady k Vaší přihlášce je možné stále upravovat a doplňovat až do uzávěrky přihlášek, tj. do 5. září 2021. Zpětná vazba od poroty i případné konzultace budou poskytovány v průběhu IV. čtvrtletí letošního roku za předpokladu, že tento požadavek byl Vámi v online přihlášce zaznačen.

Chcete zvýšit Vaši šanci na zviditelnění?

Má Vaše firma zajímavý příběh, speciální tradici, produktovou inovaci či netradiční formu interní komunikace? Zaměstnáváte ojedinělou osobnost s netypickým koníčkem? Nebo realizujete nějakou zajímavou aktivitu pro zvýšení angažovanosti svých zaměstnanců? Podařil se Vaší firmě nedávno nějaký významný úspěch - jaký? Angažují se Vaši zaměstnanci v oblasti společenské odpovědnosti způsobem, který široko daleko nikdo nerealizuje? (Napište formou textu do pole níže, případně doplňte svůj text o URL odkaz např. na video či fotografii). Vyplnění tohoto pole není povinné. Nicméně pořadatel vše zajímavé nechá po skončení druhého ročníku publikovat a navíc výjimečným aktivitám v oblasti HR marketingové komunikace a CSR uděluje speciální veřejné ocenění. Proto se doporučuje vyplnit i toto pole pro větší šanci na Vaše zviditelnění!

Administrativní poplatek za Vaši přihlášku a účast v CICHu:

CenaKč bez DPH

Souhlasím s všeobecnými a obchodními podmínkami národní iniciativy Czech Industry Challenge, které jsou uvedeny ZDE.

Souhlasím se zpracováním osobních a firemních údajů včetně vložených souborů i odkazů, které jsem v přihlášce uvedl/a pro účely hodnocení v rámci otevřených výzev a následné komunikace CICHu. Odesláním své přihlášky beru na vědomí, že iniciátor a pořadatel CICHu - tj. komunikační agentura PROMOLIGA® - bude zpracovávat a s časovým omezením uchovávat data, která jsem v přihlašovacím formuláři uvedl/a. Detaily o správě, zpracování a ochraně osobních údajů ze strany pořadatele jsou uvedeny ZDE.

Beru tímto na vědomí, že online přihláška se po odeslání stává závaznou a lze ji zrušit nejpozději v den uzávěrky přihlášek. V tomto případě si pořadatel bude za storno účtovat poplatek ve výši 100 % z ceny administrativního poplatku. Odeslání této online přihlášky je svobodný projev vůle přihlašovatele. Otevřené dotazy je možné řešit s pořadatelem na kontaktních číslech a emailu uvedených v úvodu této přihlášky a na www.czechindustrychallenge.cz před samotným odesláním přihlášky.

Podpis odpovědného zástupce přihlášené firmy
Datum a místo podpisu + razítko